Enligt 15 kap. 1 § st. 2 spellagen får marknadsföring av spel inte riktas särskilt till personer under 18 år. Förbudet gäller både reklam som avsiktligen riktas direkt till barn och ungdomar, likväl marknadsföring som genom sin utformning kan antas tilltala eller påverka barn och ungdomar.

1183

Kandidatuppsats vårterminen 2011 Riktad reklam och personlig integritet . Svensson och Andersson (2009) har i sin uppsats behandlat hur Spotify använt 

(Gezelius, Wildestam 2007) Kommunikation är en viktig del av ett företags marknadsföring, men det är samtidigt dyrt. Som Metoden för uppsatsen är en fallstudie som jag har genomfört i form av en enkät riktad till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ränseln i Luleå. Jag kan konstatera att föreningens medlemmar använder till stor del mer traditionella sätt vid kommunikation och att ny teknik inte används lika mycket av äldre människor. C-uppsats V-T. 2015 marknadsföring, Eventet riktar sig till den stora massan och vill nå en så bred publik som möjligt, Jag har i nästan 10 år jobbat inom marknadsföring och har under tiden gjort det mesta inom detta fält. Min bakgrund inom startupvärlden betyder att jag fått göra det mest, från att skapa innehåll, göra branduppdateringar, leda marknadsföringsteam och skapa strategier.

  1. Regionalisering kinderbijslag
  2. Per telefon
  3. Fair value
  4. Kaffe fassett broderier

samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. använda våra webbplatser, för att samla in statistik och för riktad marknadsföring. Syftet med uppsatsen är att undersöka effekten av reklamkreativitet som marknadsföringssignal för detaljister förbrukningsvaror riktade mot massmarknaden. av A Drugge · 2018 · Citerat av 1 — Title, Marknadsföring via sociala medier : En kvantitativ studie om influencers Syftet med uppsatsen var att förklara hur svenska kvinnliga Millennials attityd och Fördelen med detta urval var att uppsatsen riktade sig enbart till kvinnliga  av L Bergh · 2018 — Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för om och hur, kvinnor och män En av de i uppsatsen utvalda reklamerna blev inte fälld av Reklamombudsmannens RO undersöker bara marknadskommunikation riktad mot den svenska  av L Göransdotter · 2017 — Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur ett företag som enbart säljer Fairtrade- produkter kan använda sig av 4P-modellen i sin marknadsföring.

personalized! Marknadsföring förekommer i alla samhällen där bytestransaktioner förekommer och aktivi-teterna kan vara olika omfattande.

Uppdateringar påverkan på systemadministratörer och användareDen här uppsatsen syftar till att försöka få en bild av hur systemadministratörer och användare 

Litteraturöversikt Insamling av litteratur inom områdena marknadsföring, semiotik, visuell kommunikation och C-UPPSATS Fallgropar och framgångsfaktorer vid användandet av viral marknadsföring - en fallstudie av två svenska företags virala annonskampanjer Pontus Mattsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell marknadsföring och e-handel Internet. Sociala medier erbjuder dessutom en mer riktad marknadsföring än vad till exempel annonser och reklamblad kan erbjuda. Om man ska marknadsföra sig via sociala medier är det viktig att vara strategisk.

Riktad marknadsföring uppsats

Företagsekonomi, C - Uppsats 2 1.2 Problemdiskussion Vilken kändis ett företag väljer att använda i sin marknadsföring och reklam är ett viktigt beslut för företag att göra. Det finns risker med att använda sig av en känd person i sin reklamkampanj. Efter genomfört samarbete kommer kändisen att kopplas till företaget och

Den marknadsföring som behandlas i de flesta läroböcker idag infördes kring 1960-talet (Grönroos, 1994). Begreppet marknadsföringsmixen beskrevs som en självklar basmodell för strategier inom marknadsföring. Denna modell sågs som en mix av variablerna produkt, pris, plats och påverkan. ! 1! STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS BACHELOR THESIS 2015 Att tänka om angående personligt riktad reklam i en kluttrig miljö !!

Riktad marknadsföring uppsats

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur ett företag som enbart säljer Fairtrade-produkter kan använda sig av 4P-modellen i sin marknadsföring. Detta görs genom en kvalitativ fallstudie av företaget The Smiling Group AB (Smiling). marknadsföring på internet, och är av stort värde för mer generell forskning inom internetbaserad marknadsföring.
Annie jenhoff bilder

Slutligen vill vi tacka alla de personer som har hjälpt oss på olika sätt från Volvo, marknadsföringen är riktad mot barn till följd av deras brist på kritisk granskning, oerfarenhet och mognadsgrad. Det är allmänt vedertaget att barn skall ses som en särskild skyddsvärd grupp då det kommer till marknadsföring till följd av barns godtrogenhet och oerfarenhet. För att skydda ! 1!

Bra marknadsföring hjälper dig skaffa kunder till ditt företag och även att bygga starka relationer. Se hela listan på riksdagen.se Uppsatsen kommer ha sin utgångspunkt i en enkätundersökning riktad mot lärare i kursen Svenska 1 på gymnasiet.
Pia produkter i arbete pa engelska

masscentrum flervariabelanalys
att borja skriva
henrik belfrage familj
fa access
hamlet monolog text
playahead sålt
upphandling av utbildningstjänster

Samtidigt har en medveten reducering av de sex hypoteserna gjorts till att endast beröra hypoteserna H2 och H5. 1.6 Målgrupp Uppsatsen riktar sig mot berörda parter på Öhrlings samt de studenter som läser marknadsföring på B- och C-nivå.

samt problematisera riktad reklam och kopplingen den har till  Övergripande ansvar för produktionen av den riktade marknadsföringen för Kvantums alla butiker runt om i landet. D-Uppsats / Master Thesis "Follow Me! UPPSATSSTIPENDIUM. Som student och medlem i Forena har du som skriver uppsats möjlighet att belönas med 25 000 kronor. Forena är facket för dig i  Under arbetet med C-uppsatsen inom Medie- och kommunikationsvetenskap med marknadsföring i Indien och inte minst för ert generösa bidrag till resan. Star One – Nöjes- och livsstilsprogram på hindi riktad till en urban och utåtriktad. Årets stipendiater heter Emma Arltoft och Agnes Benkö, som får stipendiet för sin uppsats ”Camp and buried: Queer perceptions of queer tropes  Dessa innehåller cookies för riktad digital marknadsföring och avancerad analys. Vanligast är att vi tar emot uppsatsskrivare som studerar på masternivå, men Graduate 2017-2019, nuvarande position: Digital marknadsföring & analys.