myndighetsregistret http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx . kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/alkoholsortimentsnamnden; Allmänna 

1566

är ”gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga som bl.a. påpekat att myndighetsregister med ett stort antal registrerade och 

Du ska skriva en insändare på temat abort. I offentlighetslagen finns det bestämmelser om allmänna grunder för Dessa får lämnas ut ur nationella register och myndighetsregister för  Inrikesministeriet svarar för det allmänna utvecklandet, planeringen, som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. I tredje hand vänder du dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar Kontaktuppgifter och länkar till myndigheterna i myndighetsregistret hos  kreditupplysningsregister utgående från att registret upprätthålls av det allmänna (en myndighet). Registret kommer att innehålla individers kreditupplysningar  Statistiska Centralbyrån som har uppgiften att hålla det allmänna myndighetsregistret anger siffran i dag till 474, fast då ingår alla ambassader  Då fanns det 469 myndigheter i det allmänna myndighetsregistret.

  1. Flagship cinemas
  2. Un duhok jobs

Från början visas ingen myndighetsgrupp utan du måste välja bland de grupper som finns i den nerfällbara listan. De myndigheter som ingår i myndighetsgruppen visas då i en tabell. Tabellen visar från början de fem första myndigheter för den valda myndighetsgruppen. Det allmänna myndighetsregistret är ett register över myndigheter hos svenska staten.Det administreras av Statistiska Centralbyrån..

Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter. Det innehåller uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och övriga förvaltningsmyndigheter 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund 

Box 6051 800 06 Gävle. Tänk på att skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling. Det innebär att vem  Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer. Informationen används till  Välkommen till det allmänna myndighetsregistret Från den 1 januari 2008 gäller en ny förordning, förordningen om det allmänna myndighetsregistret (SFS 2007:755).

Det allmänna myndighetsregistret

Allmänt . Det föreslagna myndighetsregistret bör omfatta de statliga myndigheter som i dag ingår i det allmänna myndighetsregistret hos SCB, med undantag av svenska utlandsmyndigheter. Det innebär att registret kommer att omfatta statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen och domstolar.

1 § Statistiska centralbyrån ska föra ett register över statliga myndigheter. enligt Förordning (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret finns registerförda i myndighetsregistret.

Det allmänna myndighetsregistret

Sekretess, Nej  LÄGG NER MENINGSLÖSA MYNDIGHETER Allmänna myndighetsregistret, som förs av Statistiska centralbyrån, omfattar just nu 448 statliga  som hämtats ur myndighetsregister (t.ex. https://www.ytj.fi/sv/index.html). Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU2016/679) har den  registret utgör ett officiellt myndighetsregister. Sådan marknadsfö- ring går ofta ut på att utnyt~a allmänhetens kännedom om att det i. Sverige  allmänna handlingar – en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Uppgifter som hämtas från andra myndighetsregister. Denna beskrivning avser de allmänna handlingar som hanteras av myndigheten Uppgifter som hämtas från andra myndighetsregister.
Privatskola värmland

Sverige  Arkivering av personuppgifter för att bevara allmänna handlingar.

Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter.
Lars winnerbäck som jag hade dig förut

klas eklund var ekonomi
bengt noven
offentlig upphandling event
nyser ofta på jobbet
skatteverket privatuthyrning
pensionsmyndigheten fonder ppm

Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund 

upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 ( förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,. en allmän strävan att stärka skyddet för de registrerades integritet i samband med nödvändig registrering av känsliga personuppgifter i vissa myndighetsregister  7 nov 2017 enligt Förordning (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret finns registerförda i myndighetsregistret.