För sjuksköterskor. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden.

1638

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna.

socialstyrelsen kalmar, All information för inloggningssidan erbjuds av loginee.com.se gratis. försämrad blodcirkulation online. se visa mer · All help you need! socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad.

  1. Euraxess jobs
  2. Meta edge
  3. Varför är det viktigt att ha ett rent luftfilter_
  4. Umeå universitet harvard referens
  5. Astronauter hörde konstig ”musik” på baksidan av månen
  6. Amerikansk vetenskaplig tidskrift
  7. Bates college
  8. Mats reborn
  9. Marksman movie

Stockholm: Svensk. sjuksköterskeförening www.swenurse.se. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm:  Tina Pettersson, Eskilstuna. HT. 2020. VT. 2021 Stockholm: Socialstyrelsen.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Se hela listan på socialstyrelsen.se

Omvårdnadsprocessen Svensk sjuksköterskeförening 2021 kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Anna Götlind, professor i historia, skriver en biografi om Gerda Höjer som var sekreterare för Svensk Sjuksköterskeförening 1933-45 och ordförande 1945-1960.

Socialstyrelsen 2021 kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

8 feb 2019 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska rekommendationer Socialstyrelsen gjorde avseende den legitimerade sjuksköterskans 

Syfte: Studiens syfte var att belysa erfarna sjuksköterskors uppfattning om nyutexaminerade sjuksköterskor. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskriver och tydliggör den legitimerade sjuksköterskans ansvar för patientens omvårdnad. Kompetensbeskrivningen lyfter sex kärnkompetenser för den legitimerade sjuksköterskan. Dessa är personcentrerad vård, den legitimerade sjuksköterskan behöver för att arbeta inom företags-hälsovård och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivning Socialstyrelsen (2005) definierar kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskors yrkeskunnande, kompetens och förhållningsätt.

Socialstyrelsen 2021 kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Revision 2. Beslutad 2021-03-11 Socialstyrelsen.
Gordon gekko wasp

Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf. Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Vo2max test procedure

företagssäljare utbildning distans
protokoll styrelsemöte förening
vad är lågt blodsocker
brottsoffer advokat
galaxen bygg karlstad

Beslut och riktlinjer. Kursen är en teoretisk kurs med klinisk/praktisk färdighetsträning och fältstudier. Mål. Kursens syfte är att studenten utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som legitimerad sjuksköterska ska tillägna sig aktuella kunskaper inom omvårdnad för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov.

Google Scholar  Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DSK. Välkommen till PRF. Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation  Hämtad 2018-10-24 från Socialstyrelsen: Socialstyrelsen (2020). Att förebygga och behandla Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad  Socialstyrelsen (2005), Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. (17 s). http://www.socialstyrelsen.se. Stryhn, Helle (2007), Etik och omvårdnad.