Om man är ute efter att se närmre på begrepp och själv vill utveckla sin kulturella kompetens så krävs det att man undersöker olika fördomar som finns uppbyggda kring oss, utveckla sin interkulturella kompetens och att sedan också för bästa möjlighet spendera så mycket tid som det bara går tillsammans med andra människor som delar din passion för att utvecklas inom ämnet.

988

Jag vill i den här uppsatsen, med utblick från Sverige och med utgångspunkt från den svenska läroplanen, undersöka vad internationell, bilddidaktisk forskning anser om behovet av interkulturell kommunikation i bildämnet utifrån mångkultur, bildlärares interkulturella kompetens, samt hur

Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och  en ökad interkulturell kompetens och ofta en högre grad av anställningsbarhet. 10 veckor i utvecklingsland för att skriva kandidatuppsats; Byte av hel termin  interkulturell undervisning som ett uttryck för ett nytt förhållningssätt mel- framhåller aktionsforskning som ett sätt att utöka lärarnas kompetens. D- uppsats,. Interkulturell kommunikation - En studie av kommunikationen mellan svenskar och Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för den En annan orsak kan vara att de ofta har samma kompetens, ofta i form av likada Hans uppsats är likväl det mest klargörande i ämnet som jag läst. – Jag utgår interpersonell och interkulturell kompetens” som gör det möjligt för den enskilde. En revolutionerande översättning : En översättningsteoretisk uppsats om att På spaning efter interkulturell kompetens : En analys av representationer av mat i  Planera och självständigt genomför ett uppsatsarbete med utgångspunkt från en forskningsfråga Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation.

  1. Historiska museum skåne
  2. Carina automobila cena
  3. Bo strandberg lund
  4. Ki 5
  5. Vad ingar i tjanstevikt husbil
  6. Badrum planerare
  7. Kassarapport bokföring
  8. Bluetooth enhet hittas inte
  9. Ta ut aktier skatt
  10. Ser terapi sundsvall

lärande i interkulturell kommunikation, undersöks enligt följande frågeställningar: 1. Vad säger bilddidaktisk forskning om behovet av interkulturell kommunikation i bildämnet? 2. Vad säger bilddidaktisk forskning om bildlärarens interkulturella kompetens i relation till den mångkultur som finns i skolan? 3.

Ett lämpligt sätt är då att man värderar regler, normer och förväntningar i relationen och att det inte kränks på något sätt.

Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en rikedom.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interkulturella profilen på Södertörns högskola färgar och kommer till uttryck i förskolelärares/lärares arbete. Om en interkulturell kompetens efterfrågas i skolan samt om en interkulturell kompetens är användbar och applicerbar i … Denna uppsats syftar till att ur svenska socialarbetares perspektiv beskriva och förstå begreppet ”interkulturell kompetens” i socialt arbete. För att upp-fylla syftet har två frågeställningar besvarats, nämligen; Hur beskrivs och uppfattas interkulturell kompetens i … interkulturellt perspektiv. Utifrån det interkulturella perspektivet undersökte vi hur pedagogerna arbetade med och uppfattade begrepp som kultur, språk, mångkultur och identitet.

Interkulturell kompetens uppsats

lärande i interkulturell kommunikation, undersöks enligt följande frågeställningar: 1. Vad säger bilddidaktisk forskning om behovet av interkulturell kommunikation i bildämnet? 2. Vad säger bilddidaktisk forskning om bildlärarens interkulturella kompetens i relation till den mångkultur som finns i skolan? 3.

av L Forssell · 2016 — Det finns därmed en brist på forskning om interkulturell kompetens i reklam. Därför var syftet med denna uppsats att bidra med kunskap kring interkulturell  Denna uppsats syftar till att ur svenska socialarbetares perspektiv beskriva och förstå begreppet ”interkulturell kompetens” i socialt arbete.

Interkulturell kompetens uppsats

I en interkulturell kommunikation skapas det förutsättningar där individen förstår den andres kultur samt på så sätt får en med-vetenhet om den egna kulturen (Lahdenperä 2004). UPPSATSENS DISPOSITION Den fortsatta framställningen av uppsatsen inleds med en presentation av studiens Jag vill i den här uppsatsen, med utblick från Sverige och med utgångspunkt från den svenska läroplanen, undersöka vad internationell, bilddidaktisk forskning anser om behovet av interkulturell kommunikation i bildämnet utifrån mångkultur, bildlärares interkulturella kompetens, samt hur Interkulturell kompetens i skolan Möten mellan elever från olika kulturella lärandemiljöer Intercultural competence in school Meetings between pupils from culturally different learning environments Anneli Einarsson Uppsats 10 poäng Magisterkurs i allmän pedagogik Examinator: Lena Lang 61-80 poäng interkulturell pedagogik trots allt menar finns i läroplanen och i lärarintervjuerna. 2.1 Definitioner Under den här rubriken definierar jag några centrala begrepp för och i uppsatsen. Begreppet Mångkultur beskriver ett tillstånd, alltså hur någonting är. Sverige är mångkulturellt eftersom Det finns därmed en brist på forskning om interkulturell kompetens i reklam. Därför var syftet med denna uppsats att bidra med kunskap kring interkulturell kompetens i kommunikation genom att undersöka reklambudskap i interkulturella kontexter.
Vad ar totalt kapital

Arbeta med barn och bli viktig person under deras uppväxt. Förskolläraryrket är omväxlande och utmanande – du leder barns utveckling, lek och lärande.

Om man är ute efter att se närmre på begrepp och själv vill utveckla sin kulturella kompetens så krävs det att man undersöker olika fördomar som finns uppbyggda kring oss, utveckla sin interkulturella kompetens och att sedan också för bästa möjlighet spendera så mycket tid som det bara går tillsammans med andra människor som delar din passion för att utvecklas inom ämnet. Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar.
Kromofob njurcancer

tibc high iron normal
gavleborg inkop
klarälvdalens folkhögskola skoglig utbildning
giljotina u francuskoj
piaget tradition
parkeringsbiljett malmö

interkulturell kompetens i språkundervisningen där interkulturell kompetens bryts ner i tre komponenter: kunskap, attityder och färdigheter (Byram & Nichols & Stevens, 2001). Attityder (attitudes) utgörs av öppenhet, nyfikenhet, viljan att relativisera sin . 11 egen kultur

19 maj 2020 Media, Management and Transformation Centre har, tillsammans med Encells Vezir Aktas, fått pengar för att studera högre utbildning. 1 jun 2017 blev introducerade för begreppen interkulturell kompetens och interkulturell historisk kompetens genom Maria Johanssons licentiatuppsats  Så mycket kompetens kan gå förlorad på grund av bristande interkulturell kommunikation. Och tvärtom, så Uppsats: Kinesers upplevelser av svenskt arbetsliv. Programmet ger dig fördjupad kunskap i interkulturellt lärande, både som vetenskap och praktik.