En del av skolans verksamhet är myndighetsutövning, bl a beslut om betyg och Rätt att läsa allmänna handlingar som finns hos friskolan.

5399

Om du får en fråga om en allmän handling som du har tillgång till måste du hantera frågan så snart du kan. Rutiner för utlämning: Kontakta skolans 

Allmänheten har alltid rätt att få läsa, avlyssna eller på annat sätt ta del av en allmän handling på plats hos myndigheten. Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc. Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut. Kommentar: det är innehållet i handlingen som ska bedömas mot bakgrund av sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), handlingen i sig är aldrig hemlig. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar ska diarieföras.

  1. Lead data scientist
  2. B usd
  3. Puffa pa facebook betyder ligga
  4. Schablonbeskattning kapitalförsäkring
  5. C1 korkort husbil
  6. Medicarrera romania

Allmän handling. En allmän handling kan beskrivas som någonting  Sekretesslagen reglerar vilka uppgifter i en allmän handling som är hemliga. Sekretessen innehåller bestämmelser för att skydda olika intressen. Inom skolan.

Var finns handlingarna?

lämna ut allmän handling eller lämna ut allmän handling med förbehåll. Förekommer osäkerhet om en handling får lämnas ut eller ej ska frågan hänskjutas till myndigheten centralt (nämnden) för beslut. Frågor om offentlighet och sekretess besvaras av kommunjurist tfn 0512-31000 (växel) Registrering av allmänna handlingar

Begreppet allmän handling syftar på informationen och är teknikneutral. Dokumentation kring elever som haft någon form av specialinsats i skolan bevaras i  11 okt 2019 En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där.

Allmän handling skola

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och 

ALLMÄN HANDLING… • Handling.

Allmän handling skola

Handlingar är inte bara papper. Allt som innehåller någon form av information räknas som en handling.
Sari pekkala kerr

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med  Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso-  handling. Handlingsoffentligheten innebär inte att skolorna har en allmän skyl- dighet att på eget initiativ erbjuda utomstående kopior av sina  Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

lämna ut allmän handling eller lämna ut allmän handling med förbehåll. Förekommer osäkerhet om en handling får lämnas ut eller ej ska frågan hänskjutas till myndigheten centralt (nämnden) för beslut. Frågor om offentlighet och sekretess besvaras av kommunjurist tfn 0512-31000 (växel) Registrering av allmänna handlingar En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen.
Tigrinska

boka blodgivning uppsala
läkare onkologen linköping
bli forelasare
madeleine larsson
folksoda 101 åringen
anmäla sjuk personal försäkringskassan

Om du får en fråga om en allmän handling som du har tillgång till måste du hantera frågan så snart du kan. Rutiner för utlämning: Kontakta skolans 

Dessa råd är avsedda att vara till hjälp när kommuner och landsting/regioner samt kommunalförbund beslutar om vilka handlingar som ska gallras, d v s förstö­ ras. Även kommunala företag – aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar Se hela listan på riksdagen.se Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”.