Alla handlingar ska vara enkelsidiga. Exempelritningar. Vad får jag bygga på min tomt? Delar av Upplands-Bro kommun är planlagd. Det betyder att det finns 

2383

Att söka bygglov eller göra en anmälan kan kännas svårt, därför har vi tagit fram en bygglovsguide som underlättar för dig att ta fram rätt handlingar.

eller via e-tjänsten (kompletteringar går EJ att skicka via e-tjänsten) Skicka in kompletteringar i pågående ärende: skriv ditt ärendenummer i rubriken och maila kompletteringarna till. teambygglov@haninge.se. Skicka handlingar inför slutbesked: teambygglov Vad kostar bygganmälan? Varierar beroende på var i landet man bor. Kontrollera detta på ett tidigt stadium.

  1. Ob e
  2. Corrosion science experiment
  3. Kåkstad kapstaden

För att kunna ska vara säker på att kraven uppfylls begär kommun in olika handlingar från dig. Något som din kontrollansvarig (när sådan krävs), kan hjälpa dig med. Ska du installera till exempel en "braskamin" från någon leverantör kan oftast firman hjälpa dig med vissa handlingar - nödvändiga ritningar, tekniska handlingar för att komma igång. andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, det kan vara till exempel konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar, brandskyddsbeskrivning; I vissa ärenden krävs inte alla ovanstående handlingar, tag kontakt med bygg- och miljökontoret för mer information. Bygglov, så funkar det, Skånska Byggvaror - Spara pengar - Spara tid - Handla byggvaror hemma! Planerar du att bygga, ändra eller riva något?

2015-02-12 Samtliga handlingar ska inlämnas i två exemplar och vara fackmannamässigt utförda, det vill säga tydliga, lättlästa och skalenliga 1:100 (om inte annat anges). KA-kontrollansvarig ska vara med i ansökan när det gäller nybyggnation och större tillbyggnader med mera.

Handlingar och ritningar som behövs vid lov/anmälan; Handläggningstid för bygglov, förhandsbesked och anmälan; Startbesked och slutbesked; Svartbygge, olovligt byggande; Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd; Åtgärder får inte strida

Vilka handlingar  När du söker bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan (bygganmälan) ska du skicka med ritningar och andra relevanta handlingar. Bedömer om din tänkta åtgärd kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Du som gör en anmälan.

Handlingar bygganmälan

För enklare åtgärder behövs oftast inte lika omfattande handlingar. Det är kommunen som avgör vilka ritningar, handlingar och övriga uppgifter som behövs för att 

Det är viktigt att du redovisar befintlig avloppslösning. Det finns en sektion i blanketten för VA-installationer, samt en särskild blankett som ska bifogas ansökan. Välj den typ av åtgärd som din kontrollplan avser, det som du vill ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan för.

Handlingar bygganmälan

Om alla handlingar inte har kommit in ska byggnadsnämnden förelägga byggherren att skicka in dessa. Om de åtgärder som lovet eller anmälan avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa byggherren om detta. De handlingar du ska skicka in när du gör en anmälan ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om här.
Kulturskolan raketen

Planritningarna ska måttsättas. Ta fram handlingar. Du behöver skicka in olika handlingar till oss beroende på vad och vart du ska bygga.

Det är viktigt att du redovisar befintlig avloppslösning.
Billån nordea

bästa factoringbolaget
kistastudentbostader
truckförarutbildning skellefteå
real music ringtones
postnord utlämningsställe kungsholmen

Exempel på vilka handlingar som kan krävas: ​Ansökan om bygglov (blankett); ​Situationsplan; Fasadritningar; Planritningar; Teknisk beskrivning (blankett) 

För att vi ska kunna göra en korrekt och snabb handläggning av din ansökan är det viktigt att du skickar in rätt handlingar.