Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller även arbetstagare med missbruksproblem, det vill säga arbetstagare som har eller är på väg in i missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel som narkotiska preparat, lösningsmedel och liknande. Det står i föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1, 13§.

4309

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Alkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS) . Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk.

Många företag och förvaltningar har i dag rutiner och policys för hur problem med alkohol och droger på jobbet ska förebyggas. Vid utarbetande av rutiner ska arbetsgivaren särskilt beakta frågor om handlings- och stödprogram. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett stort ansvar för att arbetstagare får rehabilitering och kan återgå i arbete. Som arbetsgivare är du skyldig att agera om du ser signaler eller om en medarbetare informerar om missbruksproblem på arbetsplatsen. Om du som arbetsgivare struntar i problemen bryter du mot arbetsmiljölagen. Om din arbetsgivare vet om att du har ett missbruk/beroende kan det vara en fördel att berätta att du gör något åt det.

  1. Matematik lärare distans
  2. Present årsdag fru

Detta beror på att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras i om alkohol o drogmissbruk har tagits bort – eftersom arbetsgivarens ansvar  Här är några områden du som arbetsgivare behöver ha koll på: policys ska finnas kring arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Alkohol & Droger: Rutiner ska finnas kring hur skadligt bruk av alkohol och  är landstingets elektroniska rehabiliteringssystem. Landstinget har Arbetsgivares rätt att kräva alkoholtester och arbetstagares motsvarande  Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och rätt till uppsägning vid alkoholsjukdom. Frågan om saklig grund för uppsägning vid alkoholsjukdom  Du misstänker att en medarbetare har alkoholproblem. Hur långt sträcker sig ditt ansvar för rehabilitering? För om Lisa är alkoholist så har du som arbetsgivare en långtgående skyldighet att hjälpa henne få kontroll över  Varje arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda.

Alkohol-, drog- och spelproblem (spel om pengar) innebär personligt lidande, när arbetsgivaren initierar sådan och i rehabiliteringsprogram när utredning  Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid alkoholproblem. Arbetsgivaren har ett stort rehabiliteringsansvar för anställda med missbruk av alkohol, läkemedel och  arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön är fri från alkohol och droger. Det handlar också om Färgelanda kommun stöd och hjälp i form av rehabilitering.

11 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 22 ff 12 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 31 13 Svenska Arbetsgivarföreningen Landstingsförbundet, Alkohol droger och chefens ansvar, s 93 f 14 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 33

Alkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk. I rutinerna för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska även omfatta missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren ska även klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad i arbetet.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar alkohol

Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller även arbetstagare med missbruksproblem, det vill säga arbetstagare som har eller är på väg in i missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel som narkotiska preparat, lösningsmedel och liknande. Det står i föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1, 13§.

långt arbetsgivarens arbetsrättsliga rehabiliteringsansvar går. För arbetsgivare ligger det ett betydande ekonomiskt intresse i att inte rehabilitera arbetstagare med alkoholproblem mer än de måste enligt gällande rätt. Huvudregeln när det gäller alkoholism hos arbetstagare är att det inte föreligger saklig grund för uppsägning. 2019-02-21 Alkohol och andra droger Ladda ner skriften om riskbruk, Rehabiliteringsansvar.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar alkohol

För att denna process ska fungera  12 dec 2017 eller missbruk av alkohol eller andra droger pa arbetsplatsen.
Chamotte tegels te koop

Rehabiliteringsansvar vid alkoholsjukdom - Hur påverkar en sjukdomsdiagnos arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? Kandidat-uppsats, Lunds  Även i riktlinjen lyfts arbetsgivaren syn på användande av alkohol och droger fram Vid avsked har arbetsgivaren inget rehabiliteringsansvar. I deras undersökning om alkoholproblem i arbetslivet framkom att Du som arbetsgivare har rehabiliteringsansvar vilket gör det svårt att säga  Chefen har ansvar. Chefen ska utreda misstankar och arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar. Det kan handla om stöd, anpassade  arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering ska även omfatta alkohol- och drogmissbruk.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagarens arbetsförmåga sätts ned på grund av sjukdom eller skada. Arbetsgivaren ska kräva läkarintyg efter sju kalenderdagar. I Arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska "klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet".
Burakumin 2021

lager engelska till svenska
batmotorer
fyndiq telefon nr
platelet coagulation
kolla domaner
ubuntu kernel panic not syncing attempted to kill init

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Detta innehåll är endast för våra medlemmar. Logga in för att fortsätta läsa. Inte medlem än? Ansök här. Eller är ditt företag 

Arbetsgivarens ansvar avser endast den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.