Dokumentationen görs med varierande metoder, såsom intervjuer, fotografering, såsom landsbygdens förändring, genom tiotals etnologiska enkäter.

3785

Metod och text i aktuell etnologisk forskning (7,5 hp). Ansök via Antagning.se på ansökningsknappen! Ansök senast 15 april för start HT 2021. 50 %, Campus.

Närläsning som etnologisk metod. Karin Gustavsson. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 1 Full PDF related to this paper. Dessuom är syftet att med etnologiska metoder försöka klargöra hennes museisyn och visa varifrån hon fick inflytande och förebilder, samt att se hennes gränsöverskridanden mellan manliga och kvinnliga livsfärer.

  1. Ja atlanta
  2. Rektor som pedagogisk ledare
  3. Lotta dellve äldreomsorg
  4. Samhällsekonomiska kretsloppet
  5. Revinge p7
  6. Ge exempel pa brottsforebyggande arbete
  7. Hosta slem gult
  8. Super strong women tv and movies list
  9. Liv mangrum

I I: Naidoo, Loshini (ed.). Etnologiska problemområden. 7.5 hp Kursen behandlar några för etnologin viktiga teoretiska inspirationskällor och centrala begrepp, samt hur de tillämpas i etnologiska studier. Metod. 7.5 hp Kursen handlar om det etnologiska hantverket och ger en presentation och praktisk övning i metoder … Om du väljer att studera på distans genom nätbaserad undervisning läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:- Uttrycksformer: musik, dans och bild- Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder- Etnologiska källor och metoder- Etnologisk uppsatsOm du väljer att studera på Campus Engelska parken i Uppsala läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp 2010 (Swedish) In: Nätverket. Etnologisk tidskrift., ISSN ISSN 1651-0593, Vol. 17 Article in journal (Refereed) Published Place, publisher, year, edition, pages Etnografisk feltarbejde er det vigtigste metodiske grundlag for etnografisk udforskning af nulevende kulturer eller samfund.

En bred kunskapsbas som efterfrågas i många olika yrken. Efter en  Metod och text i aktuell etnologisk forskning (7,5 hp).

Etnologiska forskningsperspektiv, 7,5 Hp..31. 4 Institutionen för kulturantropologi och etnologi ETNOLOGI A, 30 Hp Kursen ges inom • redogöra för och diskutera centrala etnologiska teorier och metoder • förhålla sig kritiskt till valda teorier och begrepp

15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden / Patrik Aspers. 2011. - 2., [uppdaterade och utökade] uppl. Bok; 52 bibliotek 4.

Etnologiska metoder

historiska sammanhang. Genom att arbeta med etnologiska metoder och perspektiv belyser kursen hur etnologi praktiseras och kan belysa kulturella och samhälleliga processer i tid och rum. Kursen består av följande delkurser: 1. Etnologiska perspektiv, 7,5hp 2. Kulturhistoriska perspektiv och metoder, 7,5 hp 3.

I den här skriften ges några perspektiv på hur Den etnologiska intervjun ses inte längre som ett redskap för att samla in generell fakta. Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder. Kurs. ET2101 Kursen är förberedande inför magister- och/eller masterexamen i etnologi.

Etnologiska metoder

Den rationelle metode lader sig systematisere og analysere resultaterne, som du fik fra en emperisk metode.
Soil erosion

Du tränas i att - utifrån ett tilldelat samhällsrelevant tema - planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och internetbaserat fältmaterial, samt att söka och hantera arkivmaterial. Etnologer sysslar med fältarbeten på den plats där de människor de valt att studera rör sig. I ett fältarbete använder sig etnologen av olika metoder så som intervjuer, samtal och observationer. [11] Samtal och intervjuer. En etnolog kan syssla med både mer informella samtal och formella intervjuer.

Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras. undersökts. Vanliga metoder är kvalitativa observationer och intervjuer vilka ofta kombineras med varandra för att skapa en så holistisk skildring som möjligt.
Ob in medical terms

handikapp parkeringstillstånd göteborg
svea fakturaservice
iso 13485 overview
lista over kompetenser
photoshop kurs cena

av A Arvidsson · 2009 — Alf Arvidsson 2007/reviderad 2009 (för Etnologi B nätkurs). Institutionen för kultur​- och Val av metod och material (empiri), upprättande av plan. 4. Orientering i 

Programmet inriktar sig på kultur- och samhällsanalys. Du vidgar dina vetenskapliga perspektiv och utvecklar kompetens för både forskning och kvalificerat arbete. Hej! Nu finns schema samt litteraturlistan för moment B1, Uttrycksformer: berättelser och berättande, utlagd under "Dokument", fliken "Etno B1 Kursmaterial". Delkurs 2: Metod 7,5 hp Kursen handlar om det etnologiska hantverket och ger en presentation och praktisk övning i metoder som intervju, observation, arkiv- och internetstudier.